Projecten

Suva Nawa heeft in Gobabis, een stad in Namibië, twee projecten ondersteund. Allereerst is met behulp van de Rotary in Drachten een oud bejaardenhuis gerenoveerd. Daarnaast is er veel getraind, begeleid en gecoacht. Een dagcentrum voor ouderen is opgericht, midden in de sloppenwijk. Een matrone heeft hier de leiding over. Regelmatig komen ouderen samen, ter ontspanning, maar ook om voor de belangen van ouderen op te komen.
Uitwisseling met Nederland om kennis over te dragen heeft ook plaatsgevonden. De projecten draaien nu zelfstandig verder. Er is regelmatig contact over de voortgang en eventuele nieuwe behoeftes.
In samenwerking met Stichting HOE Hulp Oost-Europa ondersteunt Suva Nawa ouderen in Servië. Zo is geld gedoneerd waardoor een groentekas opgezet kon worden. Met het geld dat hiermee verdiend wordt, worden bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd, wordt een verpleegkundige ingeschakeld om controles uit te voeren, worden ouderen ondersteund met voedsel, etc. Tevens zijn donaties gedaan om apparatuur zoals bloeddrukmeters en bloedsuikermeters aan te schaffen. Twee Servische verpleegkundigen hebben in een Nederlands ziekenhuis stage gelopen om nieuwe kennis op te doen, o.a. over de zorg aan ouderen. De bedoeling is dat ook in Servië getraind gaat worden op het gebied van ouderenzorg.
Tweemaal is Pieter Verweij van Pierre Eycare mee geweest en heeft ter plaatse oogmetingen gedaan en brillen ter beschikking gesteld aan ongeveer 500 mensen.
Er zijn contacten geweest met China, waar ook training heeft plaatsgevonden en er zijn uitwisselingen geweest.

Onze werkwijze

Vrijwilligers van Suva Nawa bezoeken projecten regelmatig om de vinger aan de pols te houden. In de opstartfases van projecten worden veel trainingen gegeven en zijn de bezoeken frequenter. Steeds wordt gestreefd naar maatwerk. Altijd wordt gezocht naar het versterken van de eigen mogelijkheden, zodat de projecten zoveel mogelijk op eigen krachten kunnen draaien. Daarom wordt ook vooral ingezet op trainingen, begeleiding en coaching en het ondersteunen van geld genererende activiteiten.
M 06 53 21 46 88 E info@suvanawa.com