Nieuws

Hoe overleven ouderen in Afrika en Oost-Europa de Cronacrisis?

In Nederland is de impact van het Corona virus groot. Maar ook in ontwikkelingslanden heeft het verstrekkende gevolgen. Het zorgt voor schrijnende situaties onder ouderen die toch al in erbarmelijke omstandigheden leven.

Stichting Suva Nawa ondersteunt al jaren ouderen in de sloppenwijken van Gobabis, een stad in Namibië, en ouderen in Servië. In Servië gebeurt dit in samenwerking met Stichting HOE.

In Gobabis zijn de winkeltjes in de sloppenwijken gesloten. Ouderen moeten ver lopen of een taxi nemen om boodschappen te kunnen doen. Bij de winkel aangekomen staat er een lange rij waardoor ze uren moeten wachten. De prijzen zijn enorm gestegen doordat er veel gehamsterd is. Voor deze arme ouderen dreigt daardoor gebrek aan voedsel.

Ook in Servië is de nood hoog. Ouderen mogen de deur niet uit om hun zo broodnodige werk te doen en missen daardoor inkomsten. Onder de Roma zijn veel ouderen niet geregistreerd waardoor zij geen uitkering van de overheid ontvangen. Dit leidt tot schrijnende situaties van honger, kou en het niet kunnen kopen van medicijnen.

Stichting Suva Nawa probeert deze ouderen te ondersteunen, o.a. door voedselpakketten te verstrekken. Ook wordt nagedacht over inkomensgenererende projecten waardoor ouderen bijvoorbeeld kippen kunnen houden en daarmee geld verdienen.

Wij hopen dat u, ondanks de nood in Nederland, wilt blijven omzien naar onze naaste in het buitenland. U kunt dit doen door een gift te over te maken t.n.v. Stichting Suva Nawa naar rekeningnummer NL54 RABO 0103 6800 55 o.v.v. hulp Coronacrisis. De stichting zal de giften verdubbelen tot een maximum van € 2.000. De ouderen in deze landen zullen u zeer erkentelijk zijn.

M 06 53 21 46 88 E info@suvanawa.com