Stichting Suva Nawa

Bevorderen van de ouderenzorg, wereldwijd. Dat is wat stichting Suva Nawa doet. De stichting is een particulier initiatief en ontstaan uit betrokkenheid bij het beter doen functioneren van een Old Age Home in de sloppenwijk Epako in Gobabis, Namibië.
Na afronding volgde een vervolgproject in Gobabis dat nog steeds loopt. Zo is er in de sloppenwijk een dagcentrum opgericht waar ouderen regelmatig samenkomen. Daarnaast geeft Suva Nawa trainingen over ouderenzorg. Zo heeft onder meer training in en uitwisseling met China plaatsgevonden. Inmiddels heeft Suva Nawa in samenwerking met Stichting HOE ook projecten lopen in Servië. Daar is bijvoorbeeld een groentekas opgezet waarmee geld verdiend wordt om ouderenmiddagen te organiseren.
Suva Nawa heeft veel kennis over ouderenzorg. Kennis die wij willen overdragen aan partners die daar behoefte aan hebben, waar ook ter wereld. Wij helpen zorgvragers en zorgaanbieders met training en on the job coaching. Vervolgens monitoren we samen met onze partners de voortgang en worden zo nodig vervolgtrainingen, coaching en andere ondersteuning gegeven. Suva Nawa vindt het zeer belangrijk om toe te werken naar zelfstandigheid van de projecten. Daarom steunt zij ook het opzetten van inkomen generende projecten.
Suva Nawa werkt met vrijwilligers die veel ervaring hebben en veelal werkzaam zijn in de (ouderen)zorg in Nederland. Practici die weten wat het verzorgen van ouderen inhoudt.

Donateur worden?

Stichting Suva Nawa heeft geen winstoogmerk en is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. De stichting is grotendeels afhankelijk van inkomsten uit eigen activiteiten en giften van derden. Wilt u ons financieel ondersteunen met het helpen van ouderen in landen waar dat niet vanzelfsprekend is? Maak dan uw gift over op rekeningnummer NL54 RABO 0103 6800 55.

Wat doen wij nu precies?

SuvaNawa is betrokken bij verschillende projecten voor ouderen. Maar wat doen wij nu precies? Dit en meer wordt meteen duidelijk op de projecten pagina.

M 06 53 21 46 88 E info@suvanawa.com