ANBI

Verplichte gegevens in verband met ANBI status van Stichting Suva Nawa:

 • De naam van de stichting is Suva Nawa
 • Fiscaal nummer (RISN) 8513.70.044
 • Contactgegevens:
  Stichting Suva Nawa
  Kamperzand 15
  8321 PD Urk
 • Doelstelling: Suva Nawa is een organisatie met een ideële doelstelling, die probeert de kwetsbaarheid van ouderen te verminderen in landen waar gebrek is aan kennis en middelen.
 • Voor hoofdlijnen actueel beleidsplan: klik hier om het plan te downloaden (twee pagina’s)
 • Samenstelling bestuur
  B.F. Schuttel
 • Samenstelling Raad van Toezicht
  Dhr. J.S. v.d. Berg, voorzitter
  Dhr. A. Smits, secretaris
 • Zowel bestuur als Raad van Toezicht ontvangen geen beloning, noch vacatiegelden.
 • De uitgevoerde activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling.
 • Klik hier voor de Jaarverantwoording 2019.
M 06 53 21 46 88 E info@suvanawa.com