– Februari 2022 –

Tapering | PR & Communicatiebureau (hierna te noemen Tapering) vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met Jackie Laterveer via het e-mailadres info@tapering.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?
Tapering is een eenmanszaak gevestigd te (8181 CP) Heerde aan de Kamperweg 72. Tapering staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56238770. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan gegevens die wij in uw dossier vastleggen in geval van een (project)opdracht. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze werkzaamheden voor u. Wij bewaren deze gegevens 5 jaar.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, naam contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van uw opdracht. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst moeten wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van uw klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 5 jaar na afhandeling bewaren.

Tapering heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam, uw functie en de inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens hebben verkregen via een van onze klanten.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

Inzage
U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Tapering om uw gegevens in te zien.

Wijziging
Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar
Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

Intrekking
Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar Jackie Laterveer (via het e-mailadres info@tapering.nl). Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?
Tapering zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering, voor de uitvoering van uw opdracht of als dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de opdracht worden doorgegeven aan verwerkers. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen
Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar Jackie Laterveer via het e-mailadres info@tapering.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat het ons weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.