ANBI

Verplichte gegevens in verband met ANBI status van Stichting Suva Nawa: 

 • De naam van de stichting is Suva Nawa

 • Fiscaal nummer (RISN) 8513.70.044

 • Contactgegevens:
  Stichting Suva Nawa
  Kamperzand 15
  8321 PD Urk

 • Doelstelling: Suva Nawa is een organisatie met een ideële doelstelling, die probeert de kwetsbaarheid van ouderen te verminderen in landen waar gebrek is aan kennis en middelen.

 • Voor hoofdlijnen actueel beleidsplan: klik hier om het plan te downloaden (twee pagina's)

 • Samenstelling bestuur
  B.F. Schuttel

 • Samenstelling Raad van Toezicht
  Dhr. J.S. v.d. Berg, voorzitter
  Dhr. A. Smits, secretaris


 • Zowel bestuur als Raad van Toezicht ontvangen geen beloning, noch vacatiegelden.

 • De uitgevoerde activiteiten zijn overeenkomstig de doelstelling.

 • Klik hier voor de Jaarverantwoording 2019.

Wilt u meer informatie?

Bel of mail ons.

M 06 53 21 46 88
E info@suvanawa.com

 
© 2014 - Suva Nawa.
Sponsored by Convene & Tapering