Stichting Suva Nawa

Bevorderen van de ouderenzorg, wereldwijd. Dat is wat stichting Suva Nawa doet. De stichting is een particulier initiatief en ontstaan uit betrokkenheid bij het beter doen functioneren van een Old Age Home in de sloppenwijk Epako in Gobabis, Namibië.
 
Na afronding volgde een vervolgproject in Gobabis dat nog steeds loopt. Daarnaast geeft Suva Nawa trainingen over ouderenzorg. Zo zijn onder meer in China trainingen gegeven. 

Suva Nawa heeft veel kennis over ouderenzorg. Kennis die wij willen overdragen aan partners die daar behoefte aan hebben, waar ook ter wereld. Wij helpen zorgvragers en zorgbieders met training en on the job en coaching. Vervolgens monitoren we samen met onze partners de voortgang en worden zo nodig vervolgtrainingen, coaching en andere ondersteuning gegeven.

Suva Nawa werkt met vrijwilligers die veel ervaring hebben en veelal werkzaam zijn in de (ouderen)zorg in Nederland. Practici die weten wat het verzorgen van ouderen inhoudt.
 

Volg ons op Facebook!

Ook geïnteresseerd in wat Suva Nawa doet? Volg ons dan op Facebook: https://www.facebook.com/suvanawa/

Donateur worden?

Stichting Suva Nawa heeft geen winstoogmerk en is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. De stichting is grotendeels afhankelijk van inkomsten uit eigen activiteiten en giften van derden. Wilt u ons financieel ondersteunen met het helpen van ouderen in landen waar dat niet vanzelfsprekend is? Maak dan uw gift over op rekeningnummer NL54 RABO 0103 6800 55.

 

Wat doen wij nu precies?

SuvaNawa is betrokken bij verschillende projecten voor ouderen in Afrika. Maar wat doen wij nu precies? Dit en meer wordt meteen duidelijk op de projecten pagina.

Lees verder...
 
M 06 53 21 46 88  E info@suvanawa.com

© 2014 - Suva Nawa.
Sponsored by Convene & Tapering